...
...
Cát Bụi Cuộc Đời Tuấn Quỳnh
...
Đêm buồn phòng trọ Tuấn Quỳnh
...
Vọng kim lang Tuấn Quỳnh
...
Thân gái long đong Tuấn Quỳnh
...
...
Người Mang Tâm Sự Tuấn Quỳnh
...
Xa Người Mình Yêu Tuấn Quỳnh
...
Câu hát tình quê Tuấn Quỳnh
...
...
Chuyện Vườn Sầu Riêng Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Hãy Quên Nhau Tuấn Quỳnh
...
Kẻ Đến Sau Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Giết Người Anh Yêu Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
...
Đau Xót Lý Con Cua Mỹ Hạnh - Tuấn Quỳnh