...
Mưa Rừng Đàm Vĩnh Hưng
...
Chuyện Tình Không Suy Tư Đàm Vĩnh Hưng
...
Sao Em Nỡ Đành Quên Đàm Vĩnh Hưng
...
Nhớ Mùa Noel Đàm Vĩnh Hưng
...
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
...
Tình Ca Đêm Noel Đàm Vĩnh Hưng
...
Hãy Hôn Anh Đàm Vĩnh Hưng
...
Bây Giờ Tháng Mấy Đàm Vĩnh Hưng
...
Mùa Đông Mong Manh Đàm Vĩnh Hưng
...
Rồi Anh Sẽ Quên Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Tóc Mây Đàm Vĩnh Hưng
...
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Đàm Vĩnh Hưng
...
Đêm Thánh Vô Cùng Nhiều ca sĩ
...
Lắng Nghe Lời Chúa Đàm Vĩnh Hưng