...
Vì Sao Em Xa Anh Đàm Vĩnh Hưng
...
Vì Sao Em Xa Anh (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Đời Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên
...
Nhìn Nhau Lần Cuối Đàm Vĩnh Hưng
...
Dạ Khúc Gió Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Lần Đầu Lần Cuối Đàm Vĩnh Hưng
...
Giọt Lệ Đài Trang Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm
...
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngày Buồn Đàm Vĩnh Hưng
...
Ba Tháng Tạ Từ Đàm Vĩnh Hưng
...
Yêu Em Dài Lâu Đàm Vĩnh Hưng
...
Xót Xa Đàm Vĩnh Hưng
...
Nắng Chiều Đàm Vĩnh Hưng