...
Em Đi Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngược Chiều Yêu Đàm Vĩnh Hưng
...
Anh Nhớ Em Vô Cùng Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Biển Nỗi Nhớ Và Em Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngược Chiều Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Khắc Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Yêu Thầm Kín Đàm Vĩnh Hưng
...
Tình Yêu Còn Đâu Đàm Vĩnh Hưng
...
Không Phải Em Đàm Vĩnh Hưng
...
Một Đêm Êm Đềm Đàm Vĩnh Hưng
...
Xin Lỗi Tình Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Trái Tim Còn Đâu Đàm Vĩnh Hưng
...
Hà Nội Cà Phê Ơi Đàm Vĩnh Hưng
...
My Baby You Đàm Vĩnh Hưng