...
...
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Ta Đã Từng Yêu Trần Xuân - Hồng Quyên
...
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Mong Chờ Hồng Quyên
...
Không Phải Tại Chúng Mình Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
...
Màu Hoa Bí Hồng Quyên
...
Thu Sầu Hồng Quyên
...
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
...
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê
...
Hương Tóc Mạ Non Hồng Quyên - Puol Lê
...
Căn Nhà Màu Tím Hồng Quyên - Puol Lê
...
Phận Bạc Hồng Quyên - Puol Lê