...
Thương Lắm Miền Trung Hồng Hạnh Bolero
...
Thì Thầm Với Dòng Sông Hồng Hạnh Bolero
...
Trộm Nhìn Nhau Hồng Hạnh Bolero
...
...
Tìm Lại Người Xưa Hồng Hạnh Bolero
...
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
...
Sao Anh Nỡ Đành Quên Hồng Hạnh Bolero
...
Quán Nửa Khuya Hồng Hạnh Bolero
...
Cát Bụi Cuộc Đời Hồng Hạnh Bolero
...
Câu Đợi Câu Chờ Hồng Hạnh Bolero
...
Cõi Nhớ Hồng Hạnh Bolero
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Hồng Hạnh Bolero
...
Con Đường Xưa Em Đi Hồng Hạnh Bolero
...
Người Thương Kẻ Nhớ Hồng Hạnh Bolero
...
Ngày Còn Anh Bên Tôi Hồng Hạnh Bolero