Phương Mỹ Chi
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Bông Bưởi Hoa Cau Phương Mỹ Chi
Mùa Hạ Thoáng Qua Nhiều Ca Sĩ - Phương Mỹ Chi
Giấc Mơ Cánh Cò Phương Mỹ Chi
Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Gái Nhà Nghèo Phương Mỹ Chi
Nhạt Nắng Phương Mỹ Chi
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Về Quê Ăn Tết Hiền Thục - Phương Mỹ Chi
Đính Ước (New Ver.) Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Đính Ước Phương Mỹ Chi - Trung Quang