...
Ngũ Bái 1 Linh Mục Quang Lâm
...
Ngũ Bái 3 Linh Mục Quang Lâm
...
Nâng Tâm Hồn Lên Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Xin Tình Ngài Linh Mục Quang Lâm
...
...
Xin Chúa Xót Thương Linh Mục Quang Lâm
...
Bàn Tay Chúa Đó Linh Mục Quang Lâm
...
Chỉ Một Tình Yêu Linh Mục Quang Lâm
...
Nếu Con Linh Mục Quang Lâm
...
Bến Bờ Yêu Thương Linh Mục Quang Lâm
...
Niềm Vui Giáng Sinh (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
...
...
...
Con Đi Tìm Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Xin Dâng Lên Chúa Hài Đồng Linh Mục Quang Lâm