...
...
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
...
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
...
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mưa Trên Biển Vắng Lưu Ánh Loan
...
Lận Đận Chữ Duyên Lưu Ánh Loan
...
Làm Dâu Miệt Vườn Lưu Ánh Loan
...
...
Giấc Mơ Có Anh Lưu Ánh Loan
...
Em Về Miền Tây Lưu Ánh Loan
...
Duyên Tình Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
Đường Về Hai Thôn Lưu Ánh Loan
...
...
Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh