...
Thua Một Người Dưng Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Nức Nở Đêm Trường Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
...
LK Như Một Cơn Mê Nhiều ca sĩ
...
LK Mai Lỡ Xa Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hành Trình Trên Đất Phù Sa Remix Hồ Việt Trung - Khưu Huy Vũ
...
Hai Mái Nhà Tranh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Yêu Một Mình Khưu Huy Vũ
...
Vọng Cổ Buồn Khưu Huy Vũ
...
...
...
...
Vì Lỡ Thương Nhau Khưu Huy Vũ
...
Ngựa Ô Thương Nhớ Remix Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh