...
Thôi Thì Em Đã Sai Lâm Chấn Huy - Hoàng Châu
...
Ngước Mắt Nhìn Đời Lâm Chấn Huy
...
Giận Mà Thương Lâm Chấn Huy
...
Con Bướm Xuân Lâm Chấn Huy
...
Nước Mắt Mẹ Hiền Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
...
Mình Tạm Chia Tay Lâm Chấn Huy
...
...
...
Tình Anh Em Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
...
Đừng Nhắc Người Đó Trước Mặt Tôi Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Hải
...
Thương Về Cố Đô Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
...
Bản Lĩnh Đàn Ông Thời Nay Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
...
...
Tâm Sự Hai Thằng Say Lâm Chấn Huy
...