...
...
Gõ Cửa Bảo Nguyên
...
Mất Nhau Rồi Bảo Nguyên
...
Tàu Về Quê Hương Bảo Nguyên
...
Ngọn Trúc Đào Bảo Nguyên
...
Nói Với Người Tình Hoàng Linh - Bảo Nguyên
...
Những Đồi Hoa Sim Bảo Nguyên
...
Nắng Đẹp Miền Nam Bảo Nguyên
...
Mưa Qua Phố Vắng Bảo Nguyên
...
Mưa Rừng Bảo Nguyên
...
...
Trường Cũ Tình Xưa Bảo Nguyên
...
Về Dưới Mái Nhà Bảo Nguyên
...
...