...
...
Ngày Em Ra Đời Hoàng Quyên
...
Cứ Ngủ Say (live) Nhiều ca sĩ
...
Mọi Lúc Mọi Nơi Hoàng Quyên
...
...
Sóng Ngang Hoàng Quyên
...
...
Ngày Nắng Hoàng Quyên
...
Chiếc Lá Vô Tình Hoàng Quyên
...
Người Em Đã Yêu Hoàng Quyên
...
Mùa Cây Trổ Lá Hoàng Quyên
...
Xương Rồng Hoàng Quyên
...
Try It On My Own Hoàng Quyên
...
Thềm Nhà Có Hoa Hoàng Quyên
...
Phác Thảo Mùa Thu Hoàng Quyên