...
Ngợi Ca Quê Hương Em Ngọc Kiều Oanh
...
Thà Trắng Thà Đen Ngọc Kiều Oanh
...
Quê Hương Mùa Xuân Ngọc Kiều Oanh
...
Duyên Quê Ngọc Kiều Oanh - Phạm Nhật Sơn
...
Con Lấy Chồng Xa Ngọc Kiều Oanh
...
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Hoa Trinh Nữ Ngọc Kiều Oanh
...
Con Đò Lỡ Hẹn Ngọc Kiều Oanh
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Ngọc Kiều Oanh
...
Anh Sáu Về Quê Ngọc Kiều Oanh
...
Hương Quê Ngọc Kiều Oanh
...
Mối Tình Đầu Tiên Ngọc Kiều Oanh
...
Bình Dương Quê Em Ngọc Kiều Oanh
...
Gợi Nhớ Quê Hương Ngọc Kiều Oanh
...
Tình Theo Bến Đỗ Phuong Huynh - Ngọc Kiều Oanh