...
Không Cảm Xúc Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
...
Ngã Tư Đường Hồ Quang Hiếu - Chu Thúy Quỳnh
...
Đừng Buông Tay Anh Hồ Quang Hiếu - Nguyễn Đình Vũ
...
...
...
Đổi Thay (Ver. Remake Hit) Hồ Quang Hiếu
...
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc (Ver. Remake Hit) Hồ Quang Hiếu - Tronist
...
...
...
...
Biết Trước Không Mất Nhau Vĩnh Thuyên Kim - Hồ Quang Hiếu
...
Con Bướm Xuân Hồ Quang Hiếu
...
...
Nguyệt Hạ Tiền Hoa Hồ Quang Hiếu - Hoaprox
...
Lời Mẹ Cho Con Hồ Quang Hiếu