...
...
...
Cưới Em Ơi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
...
...
...
Xuân Ca Nhiều ca sĩ
...
...
...