...
Tối Nay Em Không Về Phạm Trưởng
...
Đến Với Euro Phạm Trưởng
...
Người Đàn Ông Phạm Trưởng
...
Níu Kéo Phạm Trưởng
...
Đau Lắm (Remix) Phạm Trưởng
...
Một Lần Hạnh Phúc Phạm Trưởng
...
Đành quên sao em Phạm Trưởng
...
...
Khi cô đơn Phạm Trưởng
...
Nonstop Anh Yêu Em Phạm Trưởng
...
Đàn ông là thế Phạm Trưởng
...
Phút Biệt Ly Phạm Trưởng - Wendy Thảo
...
Liều Thuốc Cho Trái Tim Phạm Trưởng
...
Cho Qua Phạm Trưởng
...