...
Trên Đồng Lúa Vàng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Tình Trắng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
...
Tình Lúa Duyên Trăng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Tình Dã Tràng (Beat) Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
...
Sầu Tím Thiệp Hồng (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Nhớ Người Tình Xa (Beat) Dương Hồng Loan
...
Đẹp Mối Duyên Quê (Beat) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Chuyến Đò Không Em (Beat) Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Ân Tình Phú Tân (Beat) Dương Hồng Loan
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Yêu Một Mình (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Cây Bã Đậu (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan