...
Trộm Nhìn Nhau Tùng Anh
...
Đom Đóm Tùng Anh - Quỳnh Như
...
Giọt Lệ Sầu Tùng Anh
...
...
Tình Bơ Vơ Tùng Anh - Hà Vân
...
Gặp Lại Cố Nhân Tùng Anh - Quý Bình
...
Mười Sáu Mười Tám Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
...
Cho Tình Yêu Chúng Mình Tùng Anh - Lưu Ánh Loan
...
...
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Tùng Anh - Hiền Thục
...
Cô Bé Ngày Xưa Tùng Anh
...
...
...
Tình Nồng Tùng Anh - Quốc Cường