...
Giận nhau một tuần Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Áo đẹp nàng dâu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
...
Áo Đẹp Nàng Dâu Phương Lan - Đông Nguyễn
...
Sến Đông Nguyễn
...
Quên đi tình yêu cũ Đông Nguyễn
...
Lời đầu năm cho con Đông Nguyễn
...
Duyên hồng Đông Nguyễn
...
Đừng bỏ anh mà đi Đông Nguyễn - Đông Phương Bảo
...
Xin làm người xa lạ Nhật Linh - Đông Nguyễn
...
Mùa đông của anh Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
...
Lk Kiếp cầm ca Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Lk Giọng ca dĩ vãng Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Lk Biết đến bao giờ Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Lk Ai cho tôi tình yêu Trần Xuân - Đông Nguyễn
...
Lá thư cuối cùng Đông Nguyễn