...
Duyên Tình Thụy Vân - Ân Thiên Vỹ
...
Ngày Xuân Vui Cưới. Ân Thiên Vỹ
...
Thuyền Hoa Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
LK Áo Mới Cà Mau (Remix) Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Tình Nghèo Có Nhau (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Ngẫu Hứng Qua Cầu (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
LK Cô Hàng Xóm (Remix) Ân Thiên Vỹ
...
LK Trách Ai Vô Tình 1, 2 (Remix) Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Chuyến Đò Không Em (Remix) Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Vì Trong Nghịch Cảnh Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Bội Bạc Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Biển Tình Ân Thiên Vỹ - Lâm Ngọc Hoa
...
LK Tình Nghèo Có Nhau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Xin Thời Gian Qua Mau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
...
Đính Ước Ân Thiên Vỹ - Tố My