...
Lý Con Sáo Bạc Liêu Ân Thiên Vỹ
...
Bông Bí Vàng. Ân Thiên Vỹ
...
...
Vòng Nhẫn Cưới Ân Thiên Vỹ
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Ân Thiên Vỹ
...
Ngày Em Đi Ân Thiên Vỹ
...
Duyên Phận Ân Thiên Vỹ
...
Đắp Mộ Cuộc Tình Ân Thiên Vỹ
...
...
Chiều Tím Sông Quê Ân Thiên Vỹ
...
Chiều Qua Phố Cũ Ân Thiên Vỹ
...
Tình Đời Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ
...
Gõ Cửa Trái Tim Ân Thiên Vỹ - Lâm Minh Thảo
...
Chiều Sân Ga (feat) Ân Thiên Vỹ
...