...
Mùa xuân thanh bình Trang Anh Thơ
...
...
Bức Họa Làng Quê Trang Anh Thơ
...
Mối Tình Bên Giếng Nước Trang Anh Thơ - Lâm Huỳnh
...
...
Ray Rứt Trang Anh Thơ
...
...
...
Con cò trắng Trang Anh Thơ
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Trang Anh Thơ - Lưu Phúc Nguyên
...
...
Con Đường Xưa Em Đi Trang Anh Thơ - Thanh Vũ
...
Căn Nhà Màu Tím Trang Anh Thơ - Tiết Duy Hòa
...
Lý Đất Giồng Trang Anh Thơ - Sơn Đăng
...
Lưu Luyến Tình Quê Trang Anh Thơ