...
...
Vòng Tròn Tình Yêu Beat Bằng Cường
...
Ngày Hạnh Phúc Beat Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
...
Dòng Sông Buồn Beat Bằng Cường - Phát Tô
...
LK Từng Kỷ Niệm Bằng Cường
...
Comeback Bằng Cường - Phát Tô
...
...
Tình Phai Dấu Bằng Cường
...
Tội Bằng Cường
...
...
Khi Anh Nhớ Em Bằng Cường
...
Lần Nào Em Cũng Thế Bằng Cường
...
Thu Yêu Thương Bằng Cường
...
Vẫn Yêu Đời Bằng Cường
...