...
Làm Sao Quên Châu Ngọc Hiếu
...
Goodbye Châu Ngọc Hiếu