...
...
Lý Con Cá Trê Hồ Quang Lộc
...
Lý Kéo Chài Nhiều ca sĩ
...
Mối Duyên Quê Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
...
Một Thoáng Miền Tây Hồ Quang Lộc
...
Mưa Rừng Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
...
Ngọn Trúc Đào Hồ Quang Lộc
...
Người Yêu Cô Đơn Hồ Quang Lộc
...
Nhớ Người Yêu Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Hồ Quang Lộc
...
Nỗi Lòng Người Đi Hồ Quang Lộc
...
Ra Giêng Anh Cưới Em Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
...
Bây Giờ Tháng Mấy Hồ Quang Lộc
...
Tết Xa Mẹ Hồ Quang Lộc
...
Thà Trắng Thà Đen Hồ Quang Lộc