...
Lời Hứa Ngày Xưa Đoàn Việt Phương
...
Lỗi Tại Anh Đoàn Việt Phương
...
Liên Khúc Nắng Xuân Đoàn Việt Phương
...
Liên Khúc Về Quê Cưới Em Đoàn Việt Phương
...
...
Qua Cơn Mê Đoàn Việt Phương
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Đoàn Việt Phương
...
Tâm Ảnh Không Hồn Đoàn Việt Phương
...
Tâm Sự Với Em Remix Đoàn Việt Phương
...
Thượng Ẩn Đoàn Việt Phương
...
Tình Trên Thế Gian Đoàn Việt Phương
...
Tôi Sẽ Không Yêu Đoàn Việt Phương
...
Thuốc Giảm Đau Đoàn Việt Phương
...
Trớ Trêu Một Cuộc Tình Đoàn Việt Phương
...
Trái Tim Bình Minh Đoàn Việt Phương