...
Nhật Ký Đời Tôi Tuấn Tú Bolero
...
Mưa Nửa Đêm Tuấn Tú Bolero
...
Em Về Kẻo Trời Mưa Tuấn Tú Bolero
...
Hai Lối Mộng Tuấn Tú Bolero
...
Duyên Kiếp Đinh Phương Ánh - Tuấn Tú Bolero
...
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
...
...
Thu Sầu Hiền Thục
...
Em Đi Rồi Hiền Thục
...
Cứ Mãi Là Giấc Mơ Hiền Thục
...
...
Biệt Khúc Hiền Thục
...
...
Chuyện Người Con Gái Hiền Thục - Khánh Hoàng
...
Chuyện Làm Dâu Hiền Thục - Khánh Hoàng