...
Cô bé suy tư Vân Quang Long
...
Thư cuối Vân Quang Long
...
Xa muôn trùng mây Vân Quang Long
...
...
...
Chiếc lá mùa đông Vân Quang Long
...
Mối tình chưa vơi Vân Quang Long
...
Hoa dại Vân Quang Long
...
Chỉ một mình anh thôi Vân Quang Long
...
Duyên số cầm ca Vân Quang Long
...
Vẫn nhớ tình xưa Vân Quang Long
...
Lật đật Vân Quang Long
...
Lỗi lầm là của anh Vân Quang Long
...
Ngày xưa hai đứa Vân Quang Long
...
Tình xa ngàn khơi Vân Quang Long