...
...
...
...
LK Đêm huyền diệu Nhiều ca sĩ
...
...
LK Duyên con gái Nhiều ca sĩ
...
LK Ba đứa bạn nghèo Nhiều ca sĩ
...
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Sơn Hạ - Như Nguyệt
...
Ba Đứa Bạn Nghèo Nhiều ca sĩ
...
Hương tóc mạ non Văn Hương
...
Hương Sầu Riêng Muộn Sơn Hạ - Tuyết Vân Hà
...
Không Bao Giờ Quên Anh Lưu Ánh Loan - Sơn Hạ
...
...
Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Sơn Hạ
...