...
Ba nam Thế Anh - VŨ HẢI
...
Thao thuc vi em VŨ HẢI
...
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
...
Loi ta tu VŨ HẢI
...
La thu cuoi cung VŨ HẢI
...
Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
...
Vì trong nghịch cảnh Hoàng Kim - VŨ HẢI
...
...
Tình đời VŨ HẢI - Duy Thanh
...
Tình cha Thanh Tuấn - VŨ HẢI
...
Rượu cưới ngày xuân VŨ HẢI - Ngân Tâm
...
Pháo hồng ngày cưới VŨ HẢI - Chế Khanh
...
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
...
Nối lại tình xưa VŨ HẢI - Kim Thư
...