...
Cánh Hồng Phai Lưu Ánh Loan
...
Bản Tình Cuối Lưu Ánh Loan
...
Lại Gần Hôn Anh Lưu Ánh Loan
...
Lệ Đá Lưu Ánh Loan
...
Chuyện Tình Yêu Lưu Ánh Loan
...
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Nhiều ca sĩ
...
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
...
...
...
Quê hương ba miền Lưu Ánh Loan
...
...
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
...
...
...
Xa Miền Trung Lê Sang