Phương Mỹ Chi

Gái Nhà Nghèo Phương Mỹ Chi
Nhạt Nắng Phương Mỹ Chi
Người Tình Mùa Đông Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Về Quê Ăn Tết Hiền Thục - Phương Mỹ Chi
Đính Ước (New Ver.) Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Đính Ước Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Đất Phương Nam Phương Mỹ Chi
Còn thương rau đắng mọc sau hè Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi
Giấc ngủ đầu nôi Khôi Nguyên - Phương Mỹ Chi