...
...
Người Đã Như Mơ Hồng Phượng - Hoàng Lâm
...
Đêm Giao Thừa Nghe Bài Vọng Cổ Hồng Phượng - Hoàng Lâm
...
Tình Vội Chia Ly Hoàng Lâm
...
...
...
...
Nhân Tình Hoàng Lâm
...
...
...
...
Muộn Rồi Đò Ơi Hoàng Lâm
...
...
...