...
Hai Mùa Noel Lâm Hoài Phong
...
Cát Bụi Cuộc Đời Lâm Hoài Phong
...
Hai Lối Mộng Lâm Hoài Phong
...
Hãy Quên Anh Lâm Hoài Phong
...
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Bảo Sơn - Lâm Hoài Phong
...
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Lâm Hoài Phong
...
Anh Về Miền Tây Lâm Hoài Phong
...
Em Về Kẻo Trời Mưa Lâm Hoài Phong
...
Chuyến Đò Không Em Lâm Hoài Phong
...
Phượng Buồn Bảo Sơn - Lâm Hoài Phong
...
Người Tình Không Đến Lâm Hoài Phong
...
Tâm Sự Với Em Lâm Hoài Phong
...
Tủi Phận Lâm Hoài Phong