...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
...
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
...
...
...
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nín Đi Em Khưu Huy Vũ
...
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
Cưới Em Ơi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như