...
LK Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hương Tóc Mạ Non Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hái Hoa Rừng Cho Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Định Mệnh Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Chiếc Xuồng Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Bánh Bông Lan Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hương tóc mạ non Thanh Ngân - Phương Thế Tâm
...
Lưu luyến tình quê Thanh Ngân - Minh Kỳ
...
...
...
Cô gái tưới đậu vọng cổ Trọng Phúc - Thanh Ngân
...
Lời chúc xuân vọng cổ Trọng Hữu - Thanh Ngân
...
Bến nhớ Thanh Ngân
...
Đèn khuya Thanh Ngân
...
Đi chùa lễ Phật Thanh Ngân