...
Bạc Quách Thành Danh
...
...
Chuyện Tình Không Suy Tư Quách Thành Danh
...
Đàn Bà Quách Thành Danh
...
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
...
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
...
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Thêm Một Mùa Xuân Quách Thành Danh
...
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
...
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
...
...
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
...
Hết duyên Saka Trương Tuyền
...
Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng