...
Mưa Đã Tạnh (Remix) Saka Trương Tuyền
...
Mẹ Từ Bi Saka Trương Tuyền
...
Ly Con Cua (Remix) Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
...
Lý Con Cua Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
...
Lại Nhớ Người Yêu Remix Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
...
Lạc Mất (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Vỹ Văn
...
Khúc Biệt Ly (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
...
Khóc Tình Lỡ Saka Trương Tuyền
...
Khóc Cho Người Đi (Remix) Saka Trương Tuyền
...
Khoảnh Khắc Yêu (Remix) Saka Trương Tuyền
...
Khoảnh Khắc Yêu Saka Trương Tuyền
...
...
Hỏi Thăm Nhau Remix Saka Trương Tuyền
...
Hoa Sala Saka Trương Tuyền
...
Hình Bóng Quê Nhà Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ