Dương Triệu Vũ
Quá Liều (Overdosed) Dương Triệu Vũ
Women's Night Dương Triệu Vũ
Superstar Dương Triệu Vũ
Nha Trang Ngày Về Dương Triệu Vũ
Mưa Trên Biển Vắng Dương Triệu Vũ
Lời Yêu Thương Dương Triệu Vũ
Bay Đi Cánh Chim Biển Dương Triệu Vũ
Biển Nhớ Dương Triệu Vũ
Biển Ru Niềm Nhớ Dương Triệu Vũ
Bên Em Là Biển Rộng Dương Triệu Vũ
BARTENDER Dương Triệu Vũ
Kết Thúc Để Bắt Đầu Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Con Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Chỉ Còn Mùa Quên Dương Triệu Vũ