...
Túy ca Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
...
Mãi Mãi Không Ân Hận Dương Triệu Vũ
...
...
Phố Mùa Đông Dương Triệu Vũ
...
Chúc Xuân Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
...
...
Ảo Mộng Tình Yêu Dương Triệu Vũ - Thanh Thảo
...
...
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du