...
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Xóm Đêm Quách Thành Danh
...
Xuân Tới Con Về Quách Thành Danh
...
...
Bạc Quách Thành Danh
...
...
Chuyện Tình Không Suy Tư Quách Thành Danh
...
Đàn Bà Quách Thành Danh
...
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
...
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
...
Thêm Một Mùa Xuân Quách Thành Danh
...
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
...
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
...