...
Người Tình Không Đến Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đừng Trách Anh Tội Nghiệp Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Anh Xin Nhận Hết Quách Thành Danh
...
Tâm Sự Người Say Quách Thành Danh
...
Tình Đầu Khó Phai Quách Thành Danh
...
Đôi Lời Cùng Em Quách Thành Danh
...
Ngày Em Lấy Chồng Quách Thành Danh
...
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
...
LK Disco 2 Nhiều ca sĩ
...
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đạo làm con Saka Trương Tuyền
...
Tình yêu trong sáng Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
...
Vọng Cổ Tình Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tình Đã Bay Xa (Remix) Saka Trương Tuyền
...
Tình Đã Bay Xa (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ