Phi Nhung - Tố My

Bên Ấy Bên Này HamLet Trương - Tố My
Sầu Tím Thiệp Hồng Lê Sang - Tố My
Tiếng Dân Chài Nhiều ca sĩ
Dù Anh Nghèo Tố My - Minh Luân
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Chuyện Buồn Ngày Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Lục Bình Tím Tố My - Minh Luân
Hồn Quê Quý Bình - Tố My
Người Đã Quên Giao Linh - Tố My