...
Hạnh Phúc Đầu Xuân Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Dương Hồng Loan
...
...
Xuân Đẹp Làm Sao Dương Hồng Loan
...
Mùa Xuân Xôn Xao Dương Hồng Loan - Bằng Chương
...
Xuân Gọi Dương Hồng Loan
...
Chiều Qua Phà Hậu Giang Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Quên Cây Cầu Dừa Dương Hồng Loan
...
Mưa Chiều Miền Trung Dương Hồng Loan
...
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
...
Đừng Trách Sáo Sang Sông Dương Hồng Loan
...
...
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
...
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi