...
...
Em Ơi Em Đừng Khóc Lương Chấn Nam
...
Có Đôi Lời Lương Chấn Nam
...
Lời Nguyền Lương Chấn Nam
...
...
...
Trái Tim Bên Lề (Ballad) Lương Chấn Nam
...
Lỗi Của Anh (Guitar) Lương Chấn Nam
...
Tình Yêu Mang Theo (Guitar) Lương Chấn Nam
...
...
...
Cầu Vồng Sau Mưa (Remix) Lương Chấn Nam
...
Anh Mệt Rồi (Guitar) Lương Chấn Nam
...
Bức Tranh Không Màu Lương Chấn Nam
...
Âm Dương Cách Biệt Lương Chấn Nam