...
...
Người Mới Quen Tây Giang - Cu Quay
...
...
...
...
Mãi Yêu Em Thôi Nhiều Ca Sĩ - Tây Giang
...
Là Em Đó Tây Giang
...
Anh Muốn Ta Chia Tay Nhiều Ca Sĩ - Tây Giang
...
Vô Thường Nhiều ca sĩ
...
...
...
...
Xin trả lại thời gian Tây Giang - Jang Mi
...
Người chồng xa xứ Khánh Tiên - Tây Giang
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Ngô Quốc Linh - Tây Giang