...
Miền Trung Của Mẹ Phước Lộc
...
Cha Là Tất Cả Phước Lộc
...
...
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc
...
...
Đêm Tâm Sự Phước Lộc - Trang Hương
...
Dì Ghẻ Con Chồng Phước Lộc
...
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc
...
Hãy Quên Anh Phước Lộc
...
Lk Nửa Đêm Ngoài Phố Hoàng Lê - Phước Lộc
...
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
...
LK Người Mang Tâm Sự Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
...
Lk Số nghèo Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
...
Mưa Nửa Đêm Phước Lộc
...
Mười Năm Đợi Chờ Phước Lộc