...
Nín Đi Em Khưu Huy Vũ
...
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Cưới Em Ơi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Đón Xuân Mới Khưu Huy Vũ - DK Lâm
...
Bao La Tình Chúa Khưu Huy Vũ
...
Tình Yêu Thiên Chúa Khưu Huy Vũ
...
Về Thăm Quê Mẹ Khưu Huy Vũ
...
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Bạn Thân Khưu Huy Vũ - Huỳnh Tân
...
Chút Kỷ Niệm Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân