...
Có Một Thăng Long Trọng Tấn
...
Con Đò Của Mẹ Trọng Tấn
...
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
Dòng Sông Ký Ức Trọng Tấn
...
Dòng Sông Linh Thiêng Trọng Tấn
...
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
...
...
...
...
Mẹ Yêu Con Trọng Tấn - Tùng Dương
...
Tôi Đưa Em Sang Sông Trọng Tấn
...
...
Riêng Một Góc Trời Trọng Tấn
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Trọng Tấn